اخبار ری آب

جلسه شماره 101 شورای مدیران (24 مرداد 1402)

در ابتدای جلسه مدیر عامل محترم، جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری جلسه ای دیگر از شورای مدیران، به جناب آقای آراسته و جناب آقای تاج الدینی که در مدت یکسال گذشته، به ترتیب به عنوان مدیران امورهای مالی و منابع انسانی، زحمات زیادی را کشیده اند خسته نباشید گفتند و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند.

سپس در خصوص موارد ذیل به تفصیل صحبت کردند:

  • هماهنگی بین امورها
  • وضعیت امور مطالعات و کمیته تصویب
  • بحث ساختاری در امور نظارت
  • وضعیت ارسال و مراسلات
  • وضعیت آرشیو و مرکز اسناد شرکت
  • وضعیت سیستم اتوماسیون اداری
  • سایر مسائل و مشکلات شرکت

جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار، ضمن یاد کردن از زحمات همکار پیشین جناب آقای مهندس ابوتراب برای امور مطالعات، توضیح دادند که با یکی دیگر از همکاران قدیمی ری آب، جناب آقای دکتر فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی، مذاکره کرده اند و قرار است طی چند روز آینده ایشان، که هم سوابق علمی ارزنده و هم تجارب قابل توجه خدمات مشاوره ای دارند، به عنوان مدیر امور مطالعات، در شرکت ری آب مستقر شوند.

سپس مدیر عامل محترم متذکر شدند که برنامه فعلی شرکت، برای امور حقوقی و قراردادها این است که این امور متشکل از بخش های تخصصی باشند که نه تنها در ارتباط با یکدیگر هستند بلکه تجارب آنها بتواند با هم افزایی فیمابین، باعث ارتقاء کیفیت کار بخش های تخصصی شود. بخش های متره و برآورد، رسیدگی پیمان، حقوق پیمان، مناقصات، قراردادها، صدور صورتحسابها، کنترل پروژه و DCC، گواهینامه های تخصصی، تضمین کیفیت، حقوقی و قضایی مجموعه مکملی را درکنار یکدیگر خواهند ساخت.

جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار در ادامه جلسه توضیح دادند که به منظور ایجاد وحدت رویه در نظارت های مقیم، به عنوان بزرگترین نهاد سازمانی شرکت ری آب که در 25 استان حضور دارد،  مقرر شده است که  31 استان کشور در قالب مناطق هفتگانه توسط معاونین امور نظارت، راهبری داشته باشند. این موضوع تیز از تاریخ 21/5/1402 با صدور احکام مربوطه شروع شده است. ایشان این ساختاربندی را برای نهاد گسترده نظارت کارگاهی، امری اجتناب ناپذیر خواندند و اعلام نمودند که این معاونت ها قرار است ماهانه یک بار با مدیر عامل و سایر مدیران جلسات هماهنگی داشته باشند.

با توجه به افزایش قیمت ها و تورم موجود در کشور، مدیر عامل محترم عنوان نمودند که با موافقت هیئت مدیره محترم، قرار شده است که برای هریک از امورهای ششگانه، مبلغی کلی، افزایش پیش بینی شود که طبق نظر مدیر امور مربوطه برای هر یک از کارکنان آن امور پیشنهاد شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + چهار =