اخبار ری آب

برگـزاری جلسه با مدیران پـروژه هـا و سرپرستان نظارت منطقه 1 (13 مهر 1402)

این جلسه در روز پنج شنبه مورخ سیزدهم مهر ۱۴۰۲ با حضور مدیر عامل محترم و مدیران محترم امورهای مطالعات، نظارت و حقوقی و قراردادها با مدیران محترم پروژه ها و سرپرستان نظارت منطقه 1 برگزار شد. شایان ذکر است در منطقه 1 ری آب، بیش از 70 پروژه نظارتی فعال در استان های تهران، البرز، قم، مرکزی، سمنان، مازندران و گلستان وجود دارد.

در این جلسه هم اندیشی و دوسویه که با سخنان مدیر عامل محترم، جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار آغاز شد، ایشان مهم ترین اهداف منطقه ای شدن امور نظارت را این گونه بر شمردند:

  • ایجاد وحدت رویه در بزرگترین نهاد سازمانی شرکت ری آب
  • چابکی
  • مستندسازی
  • انضباط مالی

در این خصوص اشاراتی نیز به نقش معاونین محترم مناطق امور نظارت در تسهیلگری در جهت تحقق تعاملات درون منطقه ای و بین منطقه ای داشتند و حرکت معاونین مناطق در بین لایه های سازمانی دفتر مرکزی را امکانی دانستند که دریافت خدمات نظارت عالیه با سرعت بیشتر را میسر می سازد.

سپس جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار، وارد یکی از موضوعات مهم شرکت یعنی بیمه قراردادها و سپرده های حسن انجام کار شدند و در این خصوص به تفصیل به موضوعات ذیل پرداختند:

  • ارتباط حق بیمه قراردادها و لیست بیمه کارکنان شرکتهای مهندسین مشاور
  • مقدار حق بیمه قراردادهای جاری و عمرانی(تملک دارایی های سرمایه ای)
  • ضرورت ارسال گزارش های ماهانه پیشرفت پروژه با مشخص کردن درصد پیشرفت
  • ضرورت اقدام به موقع جهت اخذ تمدید قراردادها در مواقع ناتمام ماندن قراردادها، حداقل دو ماه قبل از اتمام قرارداد
  • ضرورت پی گیری از کارفرمایان برای صدور به موقع تمدید قراردادها
  • ضرورت پی گیری پرداخت حق بیمه قراردادها توسط کارفرمایان(موضوعی که می تواند منجر به عدم دریافت لیست بیمه توسط تامین اجتماعی شود)
  • ضرورت پی گیری دریافت مفاصا حساب بیمه قراردادها
  • ضرورت پی گیری ارائه اطلاعات به موقع توسط کارفرمایان قراردادها به سازمان تامین اجتماعی جهت جلوگیری از اعلام بدهی توسط سازمان تامین اجتماعی و اقدامات بعدی اعم از صدور ابلاغیه های بدوی، قطعی و اجرائیه
  • ضرورت پی گیری جهت مسترد نمودن سپرده حسن انجام کارهای ۱۰ درصدی توسط کارفرمایان

موضوع دیگری که مدیر عامل محترم شرکت مهندسین مشاور ری آب بر آن تاکید داشتند افزایش نسبی پیمان های PC و EPC در صنعت آب بود. ایشان در این بخش تصریح کردند که معدل تسلط به چنین پیمان هایی در صنعت آب چندان بالا نیست و در خیلی از پیمان های PC و EPC به دلیل عدم شناخت کافی از ضوابط مربوطه، انحرافات جدی ایجاد شده است. لذا لازم است همکاران امور نظارت در این خصوص تمرکز بیشتری به شرایط عمومی پیمان های PC و EPC داشته باشند و به مفاد آنها و ترمینولوژی(فرهنگ واژگان) چنین پیمان هایی مسلط شوند. اگر در جایی دیده می شود که به دلیل عدم تسلط به پیمان های PC و EPC تلاش می شود پیمان را با ضوابط و مقررات پیمان های سه عاملی و نشریه 4311 مدیریت کنند، روشنگری کرده و به عنوان مهندس مشاور آگاه و با درایت، شرایط عمومی پیمان مربوطه نظیر نشریه 5490 را بر پیمان مسلط کنید.

در ادامه، جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار، در ارتباط با موضوعات کاری مدیران پروژه ها و سرپرستان نظارت مقیم در منطقه 1 توضیحات مبسوطی را در هر یک از سرفصل های زیر ایراد کردند:

  • وضعیت مطالبات انباشته پروژه های نظارتی و ضرورت پی گیری بیش از پیش دفاتر محلی شرکت
  • ضرورت پی گیری پرداخت حق بیمه قراردادها از کارفرمایان
  • ضرورت پی گیری از کارفرمایان برای ارسال پاسخ به موقع به استعلام های سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با اطلاعات هر قرارداد
  • ضرورت پی گیری مسترد نمودن تضامین حسن انجام کار پروژه های نظارتی و مطالعاتی
  • جایگاه بخشنامه نظارت یکپارچه در درآمد شرکت در پروژه های نظارتی
  • موضوع هشدار سیل در پاییز سال جاری و ضرورت انجام اقدامات لازم توسط واحد HSE شرکت و دستگاه نظارت مقیم
  • ضرورت ایجاد وحدت رویه در کل دستگاه های نظارت مقیم در ارتباط با پیمانکاران اعم از:
   • دستور کارها
   • صورتجلسات
   • تغییر مقادیر
   • تغییر وندور
   • قیمت جدید
   • لایحه تاخیرات
   • مراحل تحویل موقت
   • مراحل تحویل قطعی
   • صورت وضعیت ها
   • جایگاه HSE و HSSE در پروژه های نظارتی

سپس مدیر محترم امور نظارت، جناب آقای دکتر محمدی در ارتباط با برگزاری این جلسه از مدیر عامل محترم، تشکر کردند و بخشی از موانع و مشکلات مدیران محترم پروژه ها و سرپرستان نظارت را مطرح نمودند و از جناب آقای دکتر فاضلی نیز که نقش به سزایی در پیشبرد مباحث مطالعاتی و پشتیبانی های لازم از عوامل نظارت کارگاهی تقدیر و تشکر به عمل آورند.

در ادامه مدیر محترم امور مطالعات، جناب آقای دکتر فاضلی در باره سه کمیته ای که با حکم مدیر عامل محترم تشکیل شده اند توضیح دادند. این سه کمیته عبارتند از: کمیته تصویب، کمیته نظارت و کمیته وندور و با توجه به حساسیت های اعلام شده توسط مدیر عامل محترم و اهمیت موضوع تغییر وندور در قراردادهای پیمانکاران به همکاران توصیه کردند هر گونه تغییر وندور را به کمیته وندور اعلام کنند و از نقطه نظرات این کمیته بهره مند شوند.

سپس مدیر محترم امور حقوقی و قراردادها، سرکار خانم مهندس اسلامی سخنان خود را در خصوص مسائل مختلف از جمله ضرورت هماهنگی مدیران محترم نظارت مقیم با امور حقوقی و قراردادها در مسائل مختلف نظیر صورت وضعیتها، لایحه تاخیرات پیمانکاران، تحویل موقت، پیش نویس قراردادها، پی گیری مناقصات، دستور کارهای مربوط به تغییر مقادیر و قیمت جدید و صورتجلسات مربوطه ایراد کردند.

پس از ایشان، جناب آقای مهندس عبدالملکی، رئیس محترم بخش متره، برآورد و تهیه اسناد مناقصات، در ارتباط با اسناد مناقصات و برآوردهای ارسال طی نیمه اول سال که بالغ بر 40 مورد بوده اند توضیحاتی را به اعضای محترم جلسه ارائه نمودند و درخواست کردند که همکاران محترم نظارت مقیم، پی گیری های لازم را در ارتباط با این اسناد داشته باشند.

در ادامه جناب آقای مهندس موسویان به عنوان معاون امور نظارت در منطقه 1 ضمن تشکر از برگزاری این جلسه که موجب تقویت ارتباطات و مرتفع شدن موانع و مشکلات درون سازمانی می شود، با اشاره به ساختار منطقه ای امور نظارت، بر ضرورت برخورد قانونمند در کارگاه ها تاکید کردند و عنوان نمودند که دستگاه نظارت قانونمند و با تجربه، اقتدار را از قانون و انعطاف را از تجربه وام می گیرد و توامان پروژه را به درستی مدیریت می کند و از همکاران منطقه 1 امور نظارت، خواست که با آگاهی از تفاوت نقش مهندس مشاور و مهندس ناظر، هر جا که شرایط عمومی پیمان، کار را به مهندس مشاور محول نموه است آن را به دفتر مرکزی واگذار کنند و هر جا  که به مهندس ناظر واگذار شده است را خودشان انجام دهند.

پس از ایشان مدیران پروژه ها و سرپرستان نظارت، اظهار نظر نمودند و ضمن ارائه گزارش های پروژه های تحت مدیریت خود، به موانع و مشکلات درون و برون سازمانی پرداختند.  مجموعه موارد مطرح شده در این بخش از جلسه، کاملاً مشارکتی و دو سویه بود و این امر موجب شد که جلسه ای بسیار مفید و پر بار برگزار شود و به مدت سه ساعت بیش از زمان پیش بینی شده طول بکشد. در پایان جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار ضمن تشکر از همه همکاران حاضر در این جلسه، تاکید کردند موارد مطروحه در این جلسه می بایست توسط مدیران محترم پروژه و سرپرستان محترم نظارت منطقه 1 امور نظارت انجام شود و معاون محترم منطقه 1 امور نظارت نیز مراتب تحقق این موارد را پی گیری و گزارش کنند.

شایان ذکر است مدیران محترم استانی و مدیران محترم پروژه و سرپرستان محترم نظارت منطقه 1 امور نظارت حاضر در این جلسه که گزارش هایی از 70 پروژه نظارتی در 7 استان را ارائه کردند عبارت بودند از:

آقای مهندس موسویان(استان تهران و استان سمنان)، آقای مهندس دادخواه(استان گلستان)، آقای  مهندس کیمیاوی(استان تهران)، خانم مهندس سیاوشی(استان مازندران)، آقای  مهندس امیرخلیلی(استان تهران)، خانم دکتر اصلان زاده(استان مرکزی)، آقای مهندس اوستامهر(استان تهران)، آقای  مهندس رامیار(استان البرز و استان قم)، آقای دکتر پورسلطان(استان تهران)، آقای مهندس تقوی(استان مرکزی)، آقای  مهندس یوسفی(استان تهران) و آقای مهندس محمدی(استان تهران).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × دو =