اخبار ری آب

برگزاری ویدئوکنفرانس با مدیران پـروژه ها و سرپرستان نظارت منطقه 3 (20 مهر 1402)

این جلسه در روز پنج شنبه مورخ بیستم مهر ۱۴۰۲ با حضور مدیر عامل محترم و مدیران محترم امورهای مطالعات، نظارت و حقوقی و قراردادها با مدیران محترم پروژه ها و سرپرستان نظارت منطقه 3 از ساعت 8 تا 16 برگزار شد. شایان ذکر است منطقه 3 ری آب، شامل استانهای خوزستان، ایلام، لرستان، کردستان و کرمانشاه می باشد.

سخنان مدیر عامل محترم

در این جلسه هم اندیشی و دوسویه، همزمان چهار دفتر تهران، اهواز، ایلام و ازنا به صورت ویدئوکنفرانس با یکدیگر ارتباط صوتی و تصویری داشتند. جلسه با سخنان مدیر عامل محترم، جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار آغاز شد، ایشان ضمن ابراز تقدیر از هماهنگی های انجام شده برای برگزاری این جلسه همزمان و آنلاین فیمابین چهار دفتر، از دیدار همکاران در هر چهار دفتر ابراز خرسندی کردند و این جلسات چهره به چهره را در راستای تسریع و تسهیل در اتباط استانها با دفتر مرکزی و رفع موانع و مشکلات مختلف اعلاک نمودند.

سپس مدیر عامل محترم با توجه به دستور جلسه وارد مباحث زیر شدند.

مهم ترین اهداف منطقه ای شدن امور نظارت:

ایشان مهم ترین اهداف منطقه ای شدن امور نظارت را این گونه بر شمردند:

 • ایجاد وحدت رویه در بزرگترین نهاد سازمانی شرکت ری آب
 • چابکی
 • مستندسازی
 • انضباط مالی

نقش معاونین مناطق امور نظارت

جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار، نقش معاونین محترم مناطق امور نظارت را تسهیلگری در جهت تحقق تعاملات درون منطقه ای و بین منطقه ای دانستند و حرکت معاونین مناطق در بین لایه های سازمانی دفتر مرکزی را امکان جدیدی معرفی کردند که دریافت خدمات نظارت عالیه را با سرعت بیشتر میسر می سازد.

بیمه قراردادها و سپرده های حسن انجام کار قراردادها:

سپس جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار، همانند جلسات مشابه دیگر، با مدیران محترم پروژه ها و سرپرستان محترم نظارت، وارد یکی از موضوعات مهم شرکت، یعنی بیمه قراردادها و سپرده های حسن انجام کار شدند و در این خصوص به تفصیل به موضوعات ذیل پرداختند:

 • ارتباط حق بیمه قراردادها و لیست بیمه کارکنان شرکتهای مهندسین مشاور
 • مقدار حق بیمه قراردادهای جاری و عمرانی(تملک دارایی های سرمایه ای)
 • ضرورت ارسال گزارش های ماهانه پیشرفت پروژه با مشخص کردن درصد پیشرفت
 • ضرورت اقدام به موقع جهت اخذ تمدید قراردادها در مواقع ناتمام ماندن قراردادها، حداقل دو ماه قبل از اتمام قرارداد
 • ضرورت پی گیری از کارفرمایان برای صدور به موقع تمدید قراردادها
 • ضرورت پی گیری پرداخت حق بیمه قراردادها توسط کارفرمایان(موضوعی که می تواند منجر به عدم دریافت لیست بیمه توسط تامین اجتماعی شود)
 • ضرورت پی گیری دریافت مفاصا حساب بیمه قراردادها
 • ضرورت پی گیری ارائه اطلاعات به موقع توسط کارفرمایان قراردادها به سازمان تامین اجتماعی جهت جلوگیری از اعلام بدهی توسط سازمان تامین اجتماعی و اقدامات بعدی اعم از صدور ابلاغیه های بدوی، قطعی و اجرائیه
 • ضرورت پی گیری جهت مسترد نمودن سپرده حسن انجام کارهای ۱۰ درصدی توسط کارفرمایان

نظارت یکپارچه

جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار، در بخشی دیگر از دستور جلسه، به فراگیر شدن بخشنامه نظارت یکپارچه و ضرورت تسلط مدیران محترم پروژه ها و سرپرستان محترم نظارت به بخشنامه نظارت یکپارچه پرداختند و صراحتاً عنوان داشتند منافع شرکت در گرو آگاهی و تسلط مدیران پروژه و سرپرستان نظارت به این بخشنامه می باشد که بتوانند از تضییع حقوق قانونی مشاور در زمان رسیدگی به صورتحسابهای نظارت یکپارچه جلوگیری نمایند. ایشان به اختصار توضیح دادند که قبلاً برای حق الزحمه نظارت، از بخشنامه های نظارت کارگاهی و نظارت عالیه استفاده می شد ولی بخشنامه نظارت یکپارچه، جایگزین دو بخشنامه یاد شده گردیده است و در این بخشنامه با مفاهیم زیر مواجه هستیم:

 • خدمات قبل از اجرا
 • خدمات حین اجرا
  • خدمات فنی کارگاهی
  • خدمات موردی
  • خدمات ماهانه حین اجرا
 • خدمات بعد از اجرا(خاتمه و تضمین)

مدیر عامل محترم، یادآوری کردند که حق الزحمه این پنج دسته خدماتی که در بخشنامه نظارت یکپارچه، پیش بینی شده اند به صورت کارمزدی یا دستمزدی-کارمزدی می باشد. مثالی را هم که زدند که درک مشترک از این موضوع ایجاد شود این بود که کار کنتراتی را می توان کارمزدی و کارگری روزانه را دستمزدی در نظر گرفت.

در این میان به جز خدمات فنی کارگاهی که دستمزدی-کارمزدی است، سایر خدمات، کارمزدی می باشند. حق الزحمه خدمات فنی-کارگاهی، از دو روش یعنی کارکرد پروژه(کارمزدی طبق کارکرد پیمانکار و بر اساس صورت وضعیت) و کارکرد مشاور(دستمزدی بر اساس تعداد ناظرین) محاسبه می شود و در بهترین شرایط باید بین این دو کارکرد، توازن برقرار باشد. لذا مدیر پروژه مسئول برقراری توازن بین تعداد ناظر و کارکرد پیمانکار است.

سایر خدمات قبل، حین و بعد از اجرا، کارمزدی و بر اساس بهای پایه واحد نظارت محاسبه می شود. این بهای پایه در سه دسته از خدمات قبل، موردی حین اجرا و بعد از اجرا، تابع برآورد اولیه و ضرایب اصلاح و در خدمات ماهانه حین اجرا، تابع کارکرد فرضی پیمانکار و ضریب اصلاح است.

اصولاً پرداخت این بخش از حق الزحمه، که کارمزدی است، نیازمند اسناد و مدارک تحویل شدنی است. تحویل این اسناد و مدارک نیز نیازمند همکاری مستمر کارگاه و دفتر مرکزی است. اگر این اسناد و مدارک، به درستی و به موقع تهیه و تحویل شوند، می توانند بین 30 تا 35 درصد حق الزحمه مشاور را افزایش دهند. بنابراین، برای حق الزحمه نظارت بسیار تعیین کننده است و امور نظارت باید با همکاری دو امور مطالعات و حقوقی و قراردادها این اسناد و مدارک را تهیه و تحویل نمایند.

پیمانهای PC و EPC

جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار، مدیر عامل محترم شرکت ری آب، در خصوص رشد روز افزون پیمان های PC و EPC در صنعت آب نیز توضیح دادند و به رغم این موضوع، این گونه اظهار نظر نمودند که معدل تسلط به چنین پیمان هایی در صنعت آب، جای رشد دارد و در خیلی از پیمان های PC و EPC به دلیل عدم شناخت کافی از ضوابط مربوطه، انحرافات جدی ایجاد می شود. ایشان تاکید کردند که پیمان های PC و EPC را از نظر ضوابط و مقررات نمی توان با پیمان های سه عاملی و نشریه 4311 مدیریت کرد. این پیمان ها بسیار متفاوت اند. نباید ماهیت پیمان های PC و EPC را به دلیل عدم تسلط ارکان پروژه به ماهیت چنین پیمانهایی، به پیمان سه عاملی و روال پیش بینی شده در نشریه 4311 تغییر داد بلکه باید با ترمینولوژی و پروسیجرهای پیمان های  PC و EPC  کارها را انجام داد. اگر هر یک از مدیران پروژه ها و یا سرپرستان نظارت، مرتکب چنین اشتباهاتی شوند، هم خودشان و هم شرکت را با چالش مواجه خواهند کرد.  مواردی را نیز به صورت نمونه، مثال زدند: از جمله این که روال و پروسیجر تحویل موقت در پیمان های PC و EPC کاملاً با پروسیجر تحویل موقت در نشریه 4311 متفاوت است. مثال دیگر ایشان موضوع تاخیر در پرداخت ها بود که در 4311 جزو تاخیرات مجاز محسوب شده و باید از بخشنامه 5090 استفاده کرد اما در پیمان های PC و EPC جزو تاخیرات مجاز نمی باشد و ترتیب دیگری برای این موضوع پیش بینی شده است.

پی گیری های دفاتر نظارت مقیم:

مدیر عامل محترم با توجه به گستردگی شرکت در سطح کشور از مدیران محترم پروژه ها و سرپرستان محترم نظارت خواستار انجام موارد زیر شدند:

 • وضعیت مطالبات انباشته پروژه های نظارتی و ضرورت پی گیری بیش از پیش دفاتر محلی شرکت
 • ضرورت پی گیری پرداخت حق بیمه قراردادها از کارفرمایان
 • ضرورت پی گیری از کارفرمایان برای ارسال پاسخ به موقع به استعلام های سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با اطلاعات هر قرارداد
 • ضرورت پی گیری مسترد نمودن تضامین حسن انجام کار پروژه های نظارتی و مطالعاتی
 • جایگاه بخشنامه نظارت یکپارچه در درآمد شرکت در پروژه های نظارتی

موضوع هشدار سیل در پاییز سال جاری

شایان ذکر است با توجه به هشدارهای سازمان های هواشناسی و مدیریت بحران و همچنین ارسال نامه توسط برخی از دستگاه های اجرایی، جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار، مجدداً به امور نظارت تاکید کردند که موضوع هشدار سیل در پاییز سال جاری و ضرورت انجام اقدامات لازم توسط واحد HSE شرکت و دستگاه نظارت مقیم را جدی بگیرند و با توجه به پدیده های النینو و لانینا هشدارها و ابلاغیه های لازم برای حفاظت سیل و همچنین هدایت و عبور سیل و ایضاً پیش بینی تمهیدات لازم را به موقع به پیمانکاران انجام دهند که وقوع سیل های محتمل باعث خرابی و وارد آمدن خسارت به کارگاه های تحت مسئولیت پیمانکاران نشود.

جایگاه کمیته وندور در دفتر مرکزی و ممنوعیت دستگاه نظارت در تغییر وندور، مستقل از کمیته وندور

مدیر عامل محترم در خصوص ضرورت ایجاد وحدت رویه در ارتباط با وندور لیست منضم به پیمان و تغییر وندور، این گونه توضیح دادند که این موضوع، یکی از موضوعات کلیدی پیمان ها است و صرفاً به این دلیل که پیمانکار می گوید در شرایط تحریمی و با توجه به  قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» باید وندور را تغییر داد، مجوزی برای دستگاه نظارت نیست که با نادیده گرفتن مفاد پیمان، راساً این مجوز را صادر کند. برای این موارد حتماً باید از دفتر مرکزی مجوز گرفته شود. اساساً برای ساماندهی به این موضوع، کمیته وندور در شرکت راه اندازی شده است.

تحویل موقت در پیمانهای دارای واحدهای برقی- مکانیکی

در ادامه جلسه، جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار، در خصوص اهمیت مستند سازی در تحویل موقت پیمان های دارای واحدهای برقی و مکانیکی توضیح دادند که عملکرد این گونه تاسیسات و تجهیزات باید هم در کارخانه، هم بعد از نصب به صورت منفرد و هم بعد از نصب به صورت یکپارچه مورد بررسی و صحت سنجی قرار گیرد. مستندسازی ها هم باید موید چنین موضوعاتی باشد.

وحدت رویه در کل دستگاه های نظارت مقیم

جناب آقای مهندس بخشنده آبکنار، در این بخش از سخنان خود از مدیر محترم امور نظارت خواستند که مصادیق ایجاد وحدت رویه را هر چه سریع تر عملیاتی کرده تا دستگاه نظارت ری آب در ارتباط با موارد ذیل، در کل کشور، هماهنگ و یکدست عمل کند:

  • دستور کارها
  • صورتجلسات
  • تغییر مقادیر
  • تغییر وندور
  • قیمت جدید
  • لایحه تاخیرات
  • مراحل تحویل موقت
  • مراحل تحویل قطعی
  • صورت وضعیت ها
  • جایگاه HSE و HSSE در پروژه های نظارتی

سخنان مدیر محترم امور نظارت

سپس جناب آقای دکتر محمدی شوره در ارتباط با برگزاری این جلسه از مدیر عامل محترم، تشکر کردند که علیرغم مشغله های بسیار مدیر عامل محترم، برگزاری این جلسات را نشان از اراده ایشان برای برقراری ارتباط بین دفتر مرکزی و مدیریت ارشد شرکت با همکاران امور نظارت در سراسر کشور دانستند. در ادامه توضیح دادند که در خصوص وحدت رویه و ایجاد ضوابط و فرمت های یکدست و هماهنگ در حال اقدام می باشند.

سخنان مدیر محترم امور مطالعات

جناب آقای دکتر فاضلی نیز ضمن تشکر از مدیر عامل محترم برای برگزاری این جلسه و ابراز خوشحالی از دیدار با همکاران امور نظارت، چه به صورت حضوری در دفتر مرکزی، و چه به صورت ارتباط تصویری در سه دفتر اهواز، ایلام و ازنا، در باب وحدت رویه توضیحاتی دادند و عنوان نمودند اگر در زمان اجرا، هر گونه تغییر مهم و اثرگذاری در نقشه ها و مشخصات فنی لازم باشد به امور مطالعات منعکس گردد تا پاسخ ها داده شود، که این گونه تغییرات، موجب تغییر در عملکردها نشود.

در باره کمیته وندور نیز این گونه توضیح دادند با توجه به وجود چنین کمیته ای حتماً موضوع تغییر وندور از مجرای دفتر مرکزی و این کمیته انجام شود تا هم مسائل فنی و هم مسائل حقوقی و قراردادها در این خصوص رعایت شود.

سخنان مدیر محترم امور حقوقی و قراردادها

سپس مدیر محترم امور حقوقی و قراردادها، سرکار خانم مهندس اسلامی سخنان خود را در خصوص مسائل مختلف به قرار زیر عنوان نمودند:

 • برای تسریع در اتجام کارها، مکاتبات دستگاه نظارت با دفتر مرکزی در حوزه حقوقی و قراردادها، مستقیما انجام شود.
 • در بخش رسیدگی پیمان، آقای مهندس ضرابی به عنوان کارشناس تاسیسات مکانیکی پاسخگوی سوالات می باشند.
 • در هماهنگی های دفاتر با امور حقوقی و قرردادها، با توجه به حضور خود ایشان و همکاران امور حقوقی و قراردادها در جلسات مختلف، دفاتر می توانند برای تسریع در ارتباطات کاری، موارد را به آقای نهنگی منعکس کنند.
 • دفاتر در تولید اسناد مناقصه و اسناد قرارداد و ارائه خدمات قبل از اجرا با دفتر مرکزی در ارتباط باشند که بتوان صورتحساب این خدمات را نیز برای کارفرمایان ارسال کرد.
 • در خصوص خدمات قبل از اجرا، پرداخت هر ردیف به ازای هر پیمان، یک بار انجام می گیرد، در صورت نیاز به بکرار، هزیته به صورت خدمات اضافی محاسبه می شود. بنابراین در چنین مواردی باید با دفتر مرکزی در ارتباط باشید که بتوان چنین هزینه هایی را محاسبه کرد.
 • در بخش فرایند ارجاع کار به مشاورین(مناقصات انتخاب مشاور) خانم مهندس شاهرودی به این بخش ملحق شده اند و با ایشان همکاری های لازم انجام شئد که بتوان اطلاعات مناقصات را به درستی در اختیار داشت و متدولوژی پروژه های نظارتی را که یک کار تخصصی است از همکاران ذی ربط در امور نظارت دریافت کرد.
 • پیش نویس قراردادهایی که برای کارفرمایان محترم ارسال می کنیم لطفا دفاتر پی گیر باشند که قبل از این که مسائل مشمول زمان شده و از اهمیت آنها کاسته شود یا تغییراتی در کارفرمایان اتفاق بیافتد، ابلاغ ها را داشته باشیم.
 • در مناقصاتی که به هر دلیل برنده نشده ایم، لطفا دفاتر پی گیر باشند تا بدانیم به چه دلیل موفق نشده ایم و آسیب شناسی کنیم.
 • در خصوص ایجاد وحدت رویه، با هماهنگی امور نظارت، روال و پروسیجر تحویل موقت در حال تنظیم است که به دفاتر ابلاغ خواهد شد.

سخنان معاون محترم امور نظارت در منطقه 3

جناب آقای مهندس داودیان، ضمن تشکر از برگزاری این جلسه که موجب تقویت ارتباطات و مرتفع شدن موانع و مشکلات درون سازمانی می شود، با اشاره استان های واقع در این منطقه توضیح دادند که 90 نفر از کارکنان امور نظارت در این منطقه اشتغال دارند. همکارانی که در دزفول و چم مهر نظارت می کنند امروز در دفتر اهواز حاضر شده اند و در دو دفتر ازنا و ایلام نیز سرناظرین محترم پروژه های مربوطه گزارش خواهند داد.

سخنان مدیران محترم پروژه های و سرپرستان محترم نظارت مقیم در منطقه 3

شایان ذکر است مدیران محترم استانی و مدیران محترم پروژه و سرپرستان محترم نظارت منطقه 3 امور نظارت حاضر در این جلسه که گزارش هایی از پروژه های نظارتی در استان های منطقه 3 ارائه کردند عبارت بودند از:

آقای مهندس جعفری(استان خوزستان)، آقای مهندس کاظم بیگی(استان ایلام)، آقای  مهندس ایالتی(استان خوزستان)، آقای مهندس صالحی(استان لرستان)، آقای  مهندس نژادمری(استان خوزستان)، آقای  مهندس آبادزاده(استان لرستان) و آقای مهندس راشدی(استان خوزستان).

سخنان مدیران محترم پروژه های و سرپرستان محترم نظارت مقیم در منطقه 1

با توجه به جلسه هفته گذشته که مربوط به منطقه 1 بود و به دلیل اطاله زمان جلسه، بعضی از همکاران نتوانسته بودند گزارش خود را ارائه کنند در این جلسه حضور یافتند و گزارش هایی از پروژه های نظارتی در استان های منطقه 1 را نیز ارائه کردند. این همکاران عبارت بودند از:

آقای مهندس احمدوند(استان تهران)، آقای مهندس ناطقیان(استان های تهران و مازندران) و آقای مهندس عظیمی(استان تهران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + یک =