اخبار ری آب

جلسه کارگروه منابع انسانی (۲۸ فروردین ۱۴۰۳)

این جلسه با هدف بازنگری در مفاد قراردادهای پرسنلی، به ویژه پرسنل پروژه های بهره برداری، برگزار شد. در این جلسه، مدیر عامل محترم، مشاور محترم کار و تامین اجتماعی مدیر عامل، مدیران محترم امورهای منابع انسانی، مالی و بهره برداری(از طریق ویدئوکنفرانس) و همکاران امور بهره برداری برگزار شد به جوانب مختلف از جمله الزامات قراردادهای پیمانکاری بهره برداری که فیمابین شرکت و واگذارندگان کار منعقد می شود از یک سو و قراردادهای پرسنلی که بین شرکت و پرسنل پروژه های بهره برداری تنظیم می شود، از دیگر سو، پرداخته شد. نهایتا مقرر شد یک نسخه جدید قرارداد پرسنلی، توسط جناب آقای هاشمیان تنظیم شود و در جلسه بعدی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
این جلسه که از ساعت ۱۳ شروع شده بود، پس از دو ساعت بحث و گفتگو، در ساعت ۱۵ به پایان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 5 =