امور منابع انسانی

مهم ترین حوزه هایی که مسئولیت آن ها به عهده امور منابع انسانی است، عبارتند از:

 • شناسایی و جذب استعدادها
 • نظام مند کردن ارزشیابی کارکنان با هدف شایسته سالاری
 • آموزش و توسعه
 •  رعایت الزامات قانونی و ضوابط قوانین و مقررات
 • ایجاد محیط کار مناسب برای کارکنان شرکت

امور منابع انسانی با بهره گیری از فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین پرسنل مجرب در بخش ها و واحدهای اصلی ذیل نسبت به ارائه خدمات مورد نیاز سازمان و پرسنل آن اقدام می نماید:

 • کارگزینی
 • دبیرخانه
 •  روابط عمومی
 • آموزش
 •  مرکز اسناد، انتشارات و کتابخانه
 •  انتظامات
 • تدارکات، نقلیه و خدمات رفاهی

مرکز اسناد شرکت مهندسین مشاور ری آب، یکی از بزرگترین و پربارترین مراکز اسناد شرکت های مهندسی در صنعت آب کشور محسوب می شود.