امور منابع انسانی

مهم ترین حوزه هایی که مسئولیت آن ها به عهده امور منابع انسانی است، عبارتند از:
– شناسایی و جذب استعدادها
– نظام مند کردن ارزشیابی کارکنان با هدف شایسته سالاری
– آموزش و توسعه
– رعایت الزامات قانونی و ضوابط قوانین و مقررات
– ایجاد محیط کار مناسب برای کارکنان شرکت
امور منابع انسانی با بهره گیری از فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین پرسنل مجرب در بخش ها و واحدهای اصلی ذیل نسبت به ارائه خدمات مورد نیاز سازمان و پرسنل آن اقدام می نماید:
– کارگزینی
– دبیرخانه
– روابط عمومی
– آموزش
– مرکز اسناد، انتشارات و کتابخانه
– انتظامات
– تدارکات، نقلیه و خدمات رفاهی