امور مطالعات - گروه آب

گروه آب به عنوان یکی از مهم ترین ارکان امور مطالعات محسوب می شود و تاکنون در بسیاری از پروژه های بزرگ و ملی ایفای نقش نموده است. پشتوانه فنی و کارشناسی این گروه مطالعاتی، متخصصین و دانش آموختگانی با مدارک دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته های مرتبط می باشد.  بخش های تخصصی این گروه عبارتند از:

 • شبکه های توزیع آب و مدیریت مصرف
 • تصفیه خانه های آب
 • خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ
 • آب های زیرزمینی
 • نمک زدایی(آب شیرین کن)

تجارب گروه آب

در خصوص مطالعات شبکه­ های توزیع آب

 • انجام مطالعه بیش از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ نفر شبکه های توزیع آب جمعیت کشور

در خصوص مطالعات خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ

 • انجام مطالعه بیش از ۲۰٫۰۰۰ کیلومتر خط انتقال پروژه­های جامع آبرسانی کشور

در خصوص مطالعات تصفیه­ خانه ­های آب و طراحی آب شیرین کن ها

 • انجام مطالعه بیش از ۵۲ تصفیه خانه و طرح های آب شیرین کن و نظارت بر اصلاح، بازسازی و اجرای بیش از ۲۰ تصفیه‌خانه آب

در خصوص مطالعات آبهای زیر زمینی

 • انجام مطالعه و تعیین محل چاه با رعایت ضوابط مربوطه در بیش از بیست استان کشور
 • تهیه دستورالعمل اجرایی طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و نظارت عالیه بر اجرای آنها
 • بررسی عملکرد پروژه های تعادل بخشی منطقه ۲ کشور شامل استانهای گلستان، سمنان، مازندران، تهران، قم، مرکزی و قزوین

   در خصوص مطالعات مدیریت مصرف آب شرب

 • انجام طرح های مختلف مطالعاتی مدیریت مصرف آب شرب شامل شهرهای تهران، کرج، اسلامشهر، طرقبه و شاندیز و … و مطالعات جامع مدیریت مصرف آب کشور