خط مشی کیفیت

شرکت مهندسین ری آب در زمینه انجام پروژه های مطالعاتی و اجرایی مرتبط با دسته های مختلف مهندسی فعالیت نموده و تلاش می نماید با تکیه بر راهبرد های زیر نسبت به ارائه خدمات مطلوب مبادرت ورزیده و جایگاه و نقش خود را در عرصه های داخلی و بین الملل ارتقاء دهد
افزایش رضایت مشتریان از طریق کیفیت خدمات مطابق با استانداردهای روز مهندسی
توسعه توانمندی های نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اصلی شرکت از طریق اموزش مستمر، تقویت روحیه نو آوری و ابتکار، جلب مشارکت و بکارگیری دستاورد های علمی جدید
توسعه سهم بازار از طریق تخصیص و سازماندهی بهینه منابع و ارائه پیشنهادهای مناسب
تعامل با مجامع جهانی و بکارگیری فن آوری پیشرفته در انجام خدمات مهندسی
رعایت قوانین و الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی
بهبود مداوم اثر بخشی و افزایش کارایی فرآیند ها و سیستم مدیریت یکپارچه
حفظ و پیشگیری از الودگی محیط زیست
پیشگیری و کاهش بیماریها وحوادث ناشی از کار
رعایت سلامت کار و اخلاق حرفه ای در تعامل با ذینفعان طرح ها و پروژه ها
افزایش مشارکت، رفاه و رضایتمندی کارکنان شرکت
استقرار سیستم مدیریت کیفیت
شرکت مهندسین مشاور ری آب در راستای اجرای استاندارد جهانی PMBOKو اعمال مدیریت کیفیت بر پروژه های سازمان اقدام به پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت نموده و از سال 1385 تاکنون موفق به حفظ و نگهداری و تمدید گواهینامه های 2015 9001 IOS،2004 14001 IOS،2007 18001 OHSASوMS_HSE شده است.
بدیهی است از سال 1385 تاکنون کلیه فعالیتها و پروژه های فوق بوده و مدیریت ارشد سازمان همواره تاکید بر بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت دارد.