امور نظارت – گروه خدمات فنی

گروه خدمات فنی یکی از مهم ترین ارکان شرکت ری آب محسوب می شود که علاوه بر این که به امور مطالعات، عمدتا در مطالعات مرحله دوم، خدمات مهندسی عرضه می کند، در امور نظارت نیز فعالیت می کند و طبعاً بیشترین تعامل را با همکاران نظارت کارگاهی دارد. پشتوانه فنی و کارشناسی این گروه خدمات مهندسی، متخصصین و دانش آموختگانی با مدارک دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته های مرتبط می باشد. بخش های تخصصی این گروه عبارتند از:

  •  سازه
  • مکانیک خاک و ژئوتکنیک
  •  برق و کنترل
  •  معماری و نقشه کشی

تجارب گروه خدمات فنی

 

همان گونه که توضیح داده شد این گروه، ارائه دهنده خدمات مهندسی به کلیه پروژه های مطالعاتی است که در مرحله دوم در شرکت ری آب در حال مطالعه می باشند و علاوه بر این پاسخگوی عمده استفهامات و مسائل مطرح شده از سوی دستگاه نظارت کارگاهی می باشند. لذا تجارب این گروه، بسیار موسع و در بر گیرنده تمامی قراردادهای مرحله دوم و سوم می باشد.