امور مطالعات - آب های سطحی

گروه آبهای سطحی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان امور مطالعات محسوب می شود ری‌آب با اتکا به تجربیات حاصل از چندین سال فعالیت در عرصه‌‌های مختلف فنی و مهندسی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های عظیم و ماندگاری را به اتمام رسانده است. پشتوانه فنی و کارشناسی این گروه مطالعاتی، متخصصین و دانش آموختگانی با مدارک دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته های مرتبط می باشد. بخش های تخصصی این گروه عبارتند از:

 •  جمع آوری و هدایت آبهای سطحی
 • مدیریت منابع آب
 •  سد و سازه های آبی
 •  آبیاری، زهکشی و فضای سبز
 • مهندسی رودخانه
 •  تونل

تجارب گروه آبهای سطحی

 •  انجام مطالعات تأمین و مدیریت منابع آب زیرزمینی و سطحی (مطالعات و مدل‌سازی کمی و کیفی) برای آب شرب بیش از 30 شهر کشور
 •  مطالعات طرح تأمین، انتقال و توزیع منابع آب خام و طراحی شبكه‌هاي آبرساني و آبياري فضاي سبز 15 مرکز استان و قریب به 50 شهر کشور
 • طرح برنامه‌ریزی و استفاده از پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری، صنعتی و روستایی برای حدود 30 تصفیه‌خانه فاضلاب
 •  مطالعات شبکه‌های جمع‌آوری و مدیریت آب‌های سطحی و مهندسی رودخانه (ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم و …) را برای حدود 20 شهر
 • مطالعات طراحی مراحل مختلف چندین سد مخزنی (خاکی، بتن‌غلطکی و …)‌
 •  مطالعات تونل‌های طویل انتقال آب از جمله تونل طالقان به طول حدود 60 کیلومتر انتقال آب، تونل کاکارضا، تونل‌های طرح آبرسانی به اسفراین، تونل کریم‌خان در تهران
 • مطالعات کیفی و آلودگی حوضه آبریز و مخازن سد‌ها
 •  مطالعات بیلان منابع آب در چند حوضه آبریز