امور بهره برداری

 

رویکرد ری آب برای امور بهره برداری:

در مهندسین مشاور ری آب مهم ترین مسئله ای که درامور بهره برداری مورد توجه قرار می گیرد این است که ماهیت فعالیت های بهره برداری را نباید به هیچ وجه با خدمات مهندسی و پیمانکاری اجرایی شبیه سازی نمود.
فعالیت های بهره برداری، بر خلاف فعالیت های خدمات مهندسی و پیمانکاری، تعطیلی ندارد و می بایست به صورت پیوسته، هر روز هفته و ۲۴ ساعته فعال باشد. در اعیاد، ایام سوگواری، تعطیلات آخر هفته و نظایر آن که عموم مردم در تعطیلات به سر می برند، عوامل بهره برداری باید در محل کار خود، حاضر باشند. کارکردهای این عوامل در قالب روزکاری، شبکاری، اضافه کاری، نوبتکاری، تعطیل کاری و غیره تعریف می شود. طبعاً با چنین شرایطی هدایت و راهبری امور بهره برداری، باید متفاوت از خدمات مهندسی و پیمانکاری اجرایی باشد.
پرواضح است شرط لازم برای موفقیت در راهبری پروژه های بهره برداری، داشتن اطلاعات درست از انواع مسائل مربوط به این امور است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– انتخاب نیروی انسانی مناسب و پشتیبانی های لازم از ایشان به عنوان اصلی ترین رکن بهره برداری
– اطلاع از قوانین و مقررات مربوط به شرایط کاری نیروی انسانی
– تامین لباس کار مناسب برای نیروی انسانی شاغل در پروژه اعم از کلاه، لباس، کفش و غیره برای فصول گرم و سرد
– تعمیر و نگهداری بخش های برقی و مکانیکی و نظام مستندسازی
– بازسازی و نوسازی بخش های ساختمانی
– ارتباط پیوسته با آزمایشگاه
– تامین مواد شیمیایی به موقع و ذخیره نمودن آنها مطابق با شرایط استاندارد
– تامین تجهیزات و ابزار کار
– ماشین آلات سبک و سنگین مناسب کار در شرایط جوی و راه های دسترسی مختلف
– تامین منابع مالی
– آموزش نیروی انسانی
– حفاظت و حراست از تاسیسات و انبارها

بخش های تخصصی امور بهره برداری

این امور در شرکت مهندسین مشاور ری آب متشکل از بخش های زیر می باشد:
– بهره برداری از تصفیه خانه های آب
– بهره برداری از خطوط انتقال آب
– بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب
– بهره برداری از تاسیسات اب شیرین کن
– گشت و بازرسی منابع آب

برخی از تجارب ری آب در امور بهره برداری

شرکت ری آب دارای تجارب بسیار ارزشمندی در بهره برداری از تاسیسات صنعت آب کشور می باشد.

برخی از تجارب شرکت ری آب در امر بهره برداری به قرار زیر معرفی می شوند:
– نگهداري، تعمير و بهره برداري از خط انتقال آب چاه نيمه زابل به زاهدان و كليه تلمبه خانه ها، ساختمانها، ابنيه و تاسيسات مربوطه
– بهره برداري، تعميرات و نگهداري خط انتقال آب از زاينده رود به کاشان به انضمام کليه ساختمانها و تجهيزات و تاسيسات
– راهبري، بهره برداري، اپراتوري و نگهداشت ايستگاه پمپاژ و آبگير سد لتيان، چاه جاجرود، خط انتقال، ايستگاه پمپاژ بين راهي و تصفيه خانه آب پرديس
– راهبري، بهره برداري و نگهداري از تصفيه خانه فاضلاب شهر قدس با سيستم بيولاک
– سامانه آبرسانی از سد سلمان فارسی به شهر های جنوب استان فارس
– عمليات راهبري، بهره برداري و نگهداري از سامانه انتقال و تصفيه آب سد دوستي برای شهر مشهد
– راهبری، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز
– بهره برداري، نگهداري، تعميرات تصفيه خانه هاي آب و مخازن ذخيره(حصيرآباد) کلانشهر اهواز وشهرستان کارون
– راهبري، بهره برداري، تعميرات، رفع حوادث و اتفاقات تصفيه خانه ها، منابع ذخيره و ايستگاه هاي پمپاژ اهواز
– بهره برداری و نگهداری از شیکه آبیاری کردان، جلنگه دار و اغشت
– نگهداری و بهره برداری از تاسیسات خط انتقال آب لوارک-سوهانک و ساحتمانهای مربوطه
– گشت و بازرسي از منابع آب استان البرز
– انجام عمليات گشت و بازرسي از منابع آب، انسداد چاههاي فاقد پروانه، کنترل بهره برداري و جلوگيري از تخلفات بخش آب در شرق استان هرمزگان
– انجام خدمات تشکيل گروه گشت و بازرسي و برخورد با تخلفات منابع آب در محدوده شهرستان هاي بم، فهرج، ريگان و نرماشير
– انجام خدمات گروههاي گشت و بازرسي و نظارت منابع آب شهرستان هاي كاشان و آران و بيدگل، گلپايگان و خوانسار
– انجام عمليات گروههاي گشت و بازرسي بخش خصوصي استان سمنان
– گشت و بازرسي و اجراي طرح هاي تعادل بخش تغذيه مصنوعي و پخش سيل در محدوده سمنان
– گشت و نظارت بر كليه چاههاي بهره برداري آب در محدوده مطالعاتي سبزوار