امور بهره برداری

 

رویکرد ری آب برای امور بهره برداری:

شرکت ری آب یکی از پیشگامان مهندسی بهره برداری در صنعت آب کشور است. عملکرد امور بهره برداری این مهندسین مشاور، مبتنی بر رویکردهای مهندسی می باشد و در هر یک از پروژه های بهره برداری پشتیبانی مهندسی جزء لاینفک خدمات بهره برداری بوده است.

بخش های تخصص این امور عبارتند از:

  • بهره برداری از تصفیه خانه های آب
  • بهره برداری از خطوط انتفال و توزیع آب
  • بهره برداری از تاسیسات آب شیرین کن
  • بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب
  • گشت و بازرسی
  • تامین تجهیزات و مواد شیمیایی
  • تعمیر و نگهداری EM و PM

در مهندسین مشاور ری آب مهم ترین مسئله ای که در امور بهره برداری مورد توجه قرار می گیرد این است که ماهیت فعالیت های بهره برداری را نباید به هیچ وجه با خدمات مهندسی و پیمانکاری اجرایی شبیه سازی نمود.

فعالیت های بهره برداری، بر خلاف فعالیت های خدمات مهندسی و پیمانکاری، تعطیلی ندارد و می بایست به صورت پیوسته، هر روز هفته و ۲۴ ساعته فعال باشد. در اعیاد، ایام سوگواری، تعطیلات آخر هفته و نظایر آن که عموم مردم در تعطیلات به سر می برند، عوامل بهره برداری باید در محل کار خود، حاضر باشند. کارکردهای این عوامل در قالب روزکاری، شبکاری، اضافه کاری، نوبتکاری، تعطیل کاری و غیره تعریف می شود. طبعاً با چنین شرایطی هدایت و راهبری امور بهره برداری، باید متفاوت از خدمات مهندسی و پیمانکاری اجرایی باشد.

پرواضح است شرط لازم برای موفقیت در راهبری پروژه های بهره برداری، داشتن اطلاعات درست از انواع مسائل مربوط به این امور است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  انتخاب نیروی انسانی مناسب و پشتیبانی های لازم از ایشان به عنوان اصلی ترین رکن بهره برداری
  •  اطلاع از قوانین و مقررات مربوط به شرایط کاری نیروی انسانی
  • تامین لباس کار مناسب برای نیروی انسانی شاغل در پروژه اعم از کلاه، لباس، کفش و غیره برای فصول گرم و سرد
  •  تعمیر و نگهداری بخش های برقی و مکانیکی و نظام مستندسازی
  •  بازسازی و نوسازی بخش های ساختمانی
  •  ارتباط پیوسته با آزمایشگاه
  •  تامین مواد شیمیایی به موقع و ذخیره نمودن آنها مطابق با شرایط استاندارد
  •  تامین تجهیزات و ابزار کار
  •  ماشین آلات سبک و سنگین مناسب کار در شرایط جوی و راه های دسترسی مختلف
  •  تامین منابع مالی
  •  آموزش نیروی انسانی
  •  حفاظت و حراست از تاسیسات و انبارها

بخش های تخصصی امور بهره برداری

این امور در شرکت مهندسین مشاور ری آب متشکل از بخش های زیر می باشد:

  •  بهره برداری از تصفیه خانه های آب
  •  بهره برداری از خطوط انتقال آب
  •  بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب
  •  بهره برداری از تاسیسات آب شیرین کن
  •  گشت و بازرسی منابع آب

برخی از تجارب ری آب در امور بهره برداری

شرکت ری آب دارای تجارب بسیار ارزشمندی در بهره برداری از تاسیسات صنعت آب کشور می باشد. برخی از تجارب شرکت ری آب در امر بهره برداری به قرار زیر معرفی می شوند:

  • نگهداری، تعمیر و بهره برداری از خط انتقال آب چاه نیمه زابل به زاهدان و کلیه تلمبه خانه ها، ساختمانها، ابنیه و تاسیسات مربوطه
  • بهره برداری، تعمیرات و نگهداری خط انتقال آب از زاینده رود به کاشان به انضمام کلیه ساختمانها و تجهیزات و تاسیسات
  •  راهبری، بهره برداری، اپراتوری و نگهداشت ایستگاه پمپاژ و آبگیر سد لتیان، چاه جاجرود، خط انتقال، ایستگاه پمپاژ بین راهی و تصفیه خانه آب پردیس
  • راهبری، بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب شهر قدس با سیستم بیولاک
  •  سامانه آبرسانی از سد سلمان فارسی به شهر های جنوب استان فارس
  •  عملیات راهبری، بهره برداری و نگهداری از سامانه انتقال و تصفیه آب سد دوستی برای شهر مشهد
  •  راهبری، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز
  •  بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه های آب و مخازن ذخیره(حصیرآباد) کلانشهر اهواز وشهرستان کارون
  •  راهبری، بهره برداری، تعمیرات، رفع حوادث و اتفاقات تصفیه خانه ها، منابع ذخیره و ایستگاه های پمپاژ اهواز
  • بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری کردان، جلنگه دار و اغشت
  •  نگهداری و بهره برداری از تاسیسات خط انتقال آب لوارک-سوهانک و ساختمانهای مربوطه
  •  گشت و بازرسی از منابع آب استان البرز
  •  انجام عملیات گشت و بازرسی از منابع آب، انسداد چاه های فاقد پروانه، کنترل بهره برداری و جلوگیری از تخلفات بخش آب در شرق استان هرمزگان
  •  انجام خدمات تشکیل گروه گشت و بازرسی و برخورد با تخلفات منابع آب در محدوده شهرستان های بم، فهرج، ریگان و نرماشیر
  •  انجام خدمات گروه های گشت و بازرسی و نظارت منابع آب شهرستان های کاشان و آران و بیدگل، گلپایگان و خوانسار
  • انجام عملیات گروه های گشت و بازرسی بخش خصوصی استان سمنان
  •  گشت و بازرسی و اجرای طرح های تعادل بخش تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده سمنان
  •  گشت و نظارت بر کلیه چاه های بهره برداری آب در محدوده مطالعاتی سبزوار