نامگذاری ری آب

شرکت مهندسین مشاور ری آب در زمره اولین شرکتهایی است که در دهه شصت خورشیدی با هدف ارائه خدمات مهندسی به شرکت های تابعه وزارت نیرو در صنعت آب کشور تاسیس شد. در بدو امر فعالیت این شرکتها، عمدتاً محدود به همان استانی بود که در آنجا تاسیس شده بودند. با همین سیاست، انتخاب نام این شرکتها نیز عموماً برآمده از نام های تاریخی یا جغرافیایی استان محل تاسیس بود.

به تاسی از این رویکرد در نامگذاری شرکتهای موصوف، این شرکت که در 24 اسفند 1362 در استان تهران و شهر تهران تاسیس شد، نام خود را وامدار تمدن تاریخی ری و چشمه معروف آن یعنی چشمه سورن است که بعدها به چشمه علی معروف شد. تمدن ری یکی از کهن ترین تمدنهای تاریخی کشور است که به دوره آریایی ها بر می گردد. امروزه شهر ری در جنوب شهر تهران واقع شده است و می توان آثار به جا مانده از مدنیت ادوار مختلف تاریخ را در آن مشاهده کرد.

در وصف تمدن تاریخی ری(راگا یا رِگا)، دکتر حسین کریمی در کتاب ری باستان می نویسد:

«تاریخ پیدایش ری یا راگا از کهن‌ترین شهرهای جهان به زمان اقوام آریایی می‌رسد». «ری یا رگا از شهرهای تاریخی ایران است. مرکز ری باستان در پای صخره ای به نام چشمه علی بوده که سرچشمه نهر سورن بوده است». «در این منطقه کاوش‌های باستان شناسانی همچون دکتر اشمیت تمدنی طولانی را نمایان کرده است». «فرهنگ معروف چشمه علی در پایان عصر نوسنگی در فلات مرکزی ظهور کرد و توانست از این منطقه فراتر رفته و تا جنوب ترکمنستان امروزی نفوذ کند. انتقال این تمدن در محدوده زمانی بین ۵۳۰۰ تا ۴۳۰۰ قبل از میلاد بوده است».