امور نظارت – گروه خدمات نظارتی

گروه خدمات نظارتی، از نظر تعداد کارکنان، بزرگترین گروه شرکت ری آب محسوب می شود که در اقصی نقاط کشور در حال ارائه خدمات مهندسی است. پشتوانه فنی و اجرایی این گروه خدمات مهندسی، متخصصین و دانش آموختگانی با مدارک دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته های مرتبط می باشد که علیرغم سالها تجربه کارگاهی، کماکان در بسیاری از مواقع سال به دور از خانه و خانواده، در حال ایفای نقش می باشند. با توجه به چالشهای پروژه نظارتی، نقش این گروه بسیار تعیین کننده و حساس می باشد.  بخش های تخصصی این گروه عبارتند از:

  • نظارت کارگاهی
  • نقشه برداری و GIS
  • ایمنی، بهداشت و محیط زیست